Second Opinion

Als we een goede Nederlandse definitie voor ‘second opinion in risicomanagement en verzekeren’ zouden moeten geven, dan zouden daar in ieder geval de termen ‘ervaring’ en  ‘onafhankelijkheid’ in moeten staan. Zonder die twee begrippen is elke second opinion slechts een volgend advies die voor u een beslissing eerder moeilijker dan makkelijker maken.

Zonder ervaring en onafhankelijkheid is elke second opinion slechts een volgend advies uw beslissing eerder moeilijker dan makkelijker maken.

Ervaring

Het vak van zakelijk verzekeren en risicomanagement is zeer breed. Van het verzekeren van een technische MKB-onderneming met productiefaciliteiten tot een zakelijke dienstverlener met een groot aantal hoogopgeleide professionals op de payroll. Van verzekeren van zakelijke aansprakelijkheids- tot inkomens- en verzuimverzekering. Elke case is verschillend en vraagt actuele kennis van zaken.

Met meer dan 30 jaar ervaring als specialist in risicomanagement en verzekeringsadvies voor MKB-ondernemingen kan ik mijn relaties direct een kennisvoorsprong geven. Die ervaring is niet via een snelle cursus te verkrijgen, maar is het resultaat van duizenden klantcases waarbij het verschil tussen theorie en praktijk vaak cruciaal is.

Voor het uitvoeren van een second opinion is die ervaring van onschatbare waarde. Maar om het plaatje echt compleet te maken is ervaring alleen niet voldoende. In combinatie met onafhankelijkheid wordt ervaring ook de basis voor werkelijk klantgericht second-opinion advies

Onafhankelijkheid

In alle vrijheid een eerlijk advies geven is het grootse goed wat een adviseur heeft. Zonder binding met een verzekeraar, zonder verplichtingen en zonder druk om orders te scoren.

Die onafhankelijkheid heb ik en staat centraal in mijn advies aan ondernemers. Het belang van ondernemers staat voorop en kan zowel bij second opinion als bij risicobeheer leiden tot advies om te verzekeren of juist advies om niet te verzekeren, maar bijvoorbeeld te kiezen voor preventie om op deze wijze risico’s beheersbaar te maken.

Aanpak

Zoals gezegd zijn ervaring en onafhankelijkheid een onlosmakelijke combinatie om succesvol tot een second opinion te komen.

Hiervoor heb ik een praktische en effectieve aanpak ontwikkeld in 5 stappen:

Stap 1: Kennismaking

Het gaat altijd om de inhoud, maar het moet ook wederzijds klikken. Tijdens het kennismakingsgesprek licht ik mijn aanpak verder toe en hebben we snel een eerste beeld over de doorlooptijd en praktische zaken van een second opinion.

Stap 2: Inventariseren

Hierbij breng ik in kaart wat de kern van uw ondernemingsactiviteiten is, wat het profiel van uw onderneming is (bijvoorbeeld het risicoprofiel, ondernemingstype) en welke aspecten voor risicomanagement en verzekeren in aanmerking komen.

Stap 3: Benoemen

In deze derde fase rapporteer ik mijn bevindingen over de aanwezige risico’s. Wij bespreken dit eerst qua volledigheid (het ‘wat en waarom’) om vervolgens over te gaan tot stap 4.

Stap 4: Advies

Na de twee voorgaande stappen heb ik alle informatie om een voor u op maat gemaakt advies te verstrekken over de best passende dekking en verzekertingstypen, én over de zaken die binnen uw invloedssfeer liggen en op een andere wijze dan een verzekering veiliggesteld of beheersbaar kunnen zijn.

Stap 5: Vergelijk

Pas in deze vijfde en laatste stap komt uw huidige verzekeringspakket op tafel. In alle voorgaande stappen heb ik dit nog niet gezien en beoordeeld. Daarmee heb ik in volledige onafhankelijkheid, gebaseerd op mijn ervaring en uw specifieke situatie een second opinion ontwikkeld en kan ik na vergelijking aangeven wat uw voordeel van de verschillen is.

Deze aanpak is grondig en praktisch. De eerste stap is het makkelijkst gezet en vrijblijvend. Ik kom graag eens langs om kennis te maken, zodat u in aanvulling op deze beschrijving uw situatie kunt bespreken en snel een beeld heeft welk voordeel een second opinion voor u kan hebben.

Zullen we eens verkennend met elkaar hierover praten?