MKB-zakelijk verzekeren

Verzekeren kán, maar moet niet.”

Mogelijk verwacht u deze uitspraak niet van mij… Immers, met meer dan 30 jaar ervaring heb ik voor honderden MKB-ondernemers alle soorten risico’s in de meeste uiteenlopend branches verzekerd. Daarbij is mijn uitgangspunt echter altijd het perspectief van de ondernemer geweest. En daarbij geldt: “verzekeren kán, maar moet niet”.

Verzekeren kán, maar is lang niet altijd de enige of beste oplossing

De laatste jaren is voor deze benadering het begrip ‘risk management’, of in goed Rotterdams ‘risicobeheer’ steeds vaker gebruikt. Voor die tijd viel risicobeheer gewoon onder goed klantadvies en met de ondernemer samen bepalen welke risico’s er zijn, in welke mate het waarschijnlijk is dat deze optreden, wat de impact is als ze optreden en van daaruit bepalen of het voor de specifieke situatie van de ondernemer een risico is wat verzekerd moet worden of niet.

Risicobeheer zonder franje

Daarmee is risicobeheer in mijn aanpak geen leeg containerbegrip, maar een concrete aanpak met drie pijlers: 30 jaar vakervaring, ondernemerschap en onafhankelijkheid. Mijn lange praktijkervaring in zakelijk risicomanagement en verzekeren voor MKB-ondernemingen levert mijn klanten direct ook een kennisvoorsprong op. Omdat ik zelf ook ondernemer ben, versta en spreek ik de taal van de ondernemer en begrijp ik de mindset en overwegingen die spelen bij het afwegen van risico’s. Doordat ik onafhankelijk ben, en op geen enkele manier verbonden of gebonden aan een verzekeringsmaatschappij dien ik maar één belang: dat van de klant. Daardoor kan soms inzet op preventie, en daarmee risicoverlaging een beter advies zijn dan verzekeren. Als er een duidelijke risico-analyse is, is het ook duidelijk welke verzekering en aanbieder van een dekking het beste bij de specifieke klantsituatie past.

Second Opinion

Als ik met ondernemers in contact kom, is er uiteraard vaak al een verzekeringspakket. Soms is dit met een verzekeringsadviseur ontwikkeld en soms met meerdere.  Het is niet uitzonderlijk dat een verzekering al vele jaren geleden is afgesloten en er eigenlijk geen goed beeld is, vanuit welk risicoprofiel en ondernemingssituatie deze is afgesloten. In die situaties word ik ook vaak voor een second opinion gevraagd. Ik kan dan in volledige onafhankelijkheid een evaluatie bieden met een actueel advies.

Zullen we eens verkennend met elkaar hierover praten?